Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor

Politica de Confidentialitate si de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Informatii generale

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu Nr. 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40 / 2225 / 2005, Cod Unic de Inregistrare: RO17206359, operatorul site-ului www.originalbeauty.ro, declara ca toate datele personale (mai departe, “date”) sunt considerate strict confidentiale si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora. In cadrul acestei politici de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Obligatiile si drepturile Top Quality Management

A) In vederea derularii Contractului, prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligatiilor impuse de legislatia incidenta cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si respecta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Se vor aplica in continuare prevederile Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

B) Top Quality Management va lua toate masurile necesare impotriva utilizarii, reproducerii, divulgarii, transferarii, dezvaluirii sau publicarii neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la colaboratori si va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea relatiilor reciproce de afaceri in scopul indeplinirii obiectului Contractului.

C) Top Quality Management declara si garanteaza ca personalul propriu a fost informat cu privire la drepturile si obligatiile pe are le are in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

D) Obligatiile Top Quality Management cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

– in calitatea de operator de date cu caracter personal, se obliga sa ofere suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnice si organizatorice referitoare la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal si sa respecte normele de securitate, astfel incat prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanelor vizate sa intruneasca cerintele prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate, in conformitate cu prevederile articolului 32 din Regulament;

– personalul care efectueaza operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi stabilit pe baza principiului nevoii de a cunoaste. In acest sens, se permite accesul la Datele cu Caracter Personal numai pentru angajatii sau functionarii care au nevoie sa le cunoasca;

Top Quality Management este pe deplin responsabila in ceea ce priveste instruirea personalului propriu cu privire la obligatiile prevazute in prezentul document si in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016;

Top Quality Management se asigura ca in cazul incetarii, din orice motiv, a relatiei de colaborare cu personalul propriu, toate si oricare abilitati informatice acordate personalului vor fi sterse, iar datele cu caracter personal primite de la client vor ramane in deplina siguranta.

E) Top Quality Management se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal cu buna-credinta si sa stocheze datele cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate. Totodata, pastreaza o evidenta a activitatilor de prelucrare desfasurate in vederea furnizarii serviciilor de formare, informare si educare in domeniul esteticii faciale si corporale, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), (3) si (4) din Regulament.

F) Top Quality Management se obliga:

a) sa utilizeze datele cu caracter personal numai in scopul furnizarii serviciilor de informare si educare pentru care persoana vizata a comunicat datele, informatiile sau, dupa caz, date necesare pentru derularea Contractului, cu exceptia situatiei in care persoana vizata si-a dat acordul pentru folosirea datelor si pentru alte scopuri;

b) sa nu divulge datele cu caracter personal la care au acces, ca urmare a unei vulnerabilitati a sistemelor informatice;

c) in cazul in care Top Quality Management constata un incident de securitate in sistemul de transmitere si prelucrare a datelor cu caracter personal in ceea ce priveste securitatea sistemelor informatice, precum si orice incident referitor la o posibila utilizare sau intrebuintare gresita / necorespunzatoare a acestora, de natura a avea un impact asupra datelor personale furnizate de persoana vizata, se obliga sa raporteze orice astfel de incident de securitate constatat in cel mult 72 de ore de la data incalcarii, transmitand catre persoana vizata un Raport care va cuprinde cel putin elementele din art. 33 alin. (3) din Regulament. Perioada de raspuns poate creste peste 72 de ore in cazul in care analiza incidentului impune marirea acestei perioade;

d) in mod special, Top Quality Management are obligatia de a transmite propuneri referitoare la remedierea incidentelor constatate. In cazul unui incident de securitate, trebuie sa indeplineasca procedura prevazuta la art. 33 din GDPR, respectiv notificarea Autoritatii de Supraveghere;

e) sa ofere asistenta, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru indeplinirea obligatiilor de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoanele vizate a drepturilor rezultand din Regulament;

f) sa nu trimita in mod neautorizat sau in afara obiectului Contractului documente sau fisiere ce contin Date cu Caracter Personal primite de la client, care pot prejudicia persoana vizata;

g) sa asigure persoanelor vizate dreptul la portabilitatea datelor, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, daca este posibil din punct de vedere tehnic;

h) sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea oricaror date si in special a celor cu caracter personal primite, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala;

i) sa prezinte persoanei vizate, la cererea expresa, suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnice si organizatorice cu privire la prelucrarile ce vor fi efectuate. In acest sens, va transmite catre partea solicitanta un raport cu masurile pe care le are implementate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

1. Datele cu caracter personal si prelucrarea acestora

1.1. Categorii de date cu caracter personal

Top Quality Management colecteaza informatii diverse, in functie de ce serviciile pe care le utilizati, repectiv informare si educatie privind estetica faciala si corporala si regim de viata sanatos. Pentru scopurile prelucrarii mentionate la punctul 1.2 de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate prin formularul postat pe site-ului nostru – denumite in continuare “Date cu caracter personal”, dupa cum urmeaza:

– Nume, prenume si adresa de e-mail (denumite in continuare “Date personale”);

– Continutul subiectului, mesajului si a documentelor atasate si / sau transmise catre Top Quality Management (denumite in continuare “Date de comunicare”);

Top Quality Management va colecteaza datele cu caracter personal in urmatoarele modalitati: direct de la dumneavoastra (acordate pe site, e-mail, retele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-ul precum si din retele sociale.

 

1.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila in urmatoarele scopuri (denumite in continuare “Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea Site-urilor”):

– prestarea serviciilor de informare si educare privind estetica faciala si corporala si regim de viata sanatos;

– trimiterea periodica persoanelor interesate a unui newsletter care poate sa cuprinda notificari, informari generale, oferte si publicitate;

– intocmirea facturilor si chitantelor si rapoartelor financiar contabile;

– efectuarea de studii si analize statistice interne privind serviciile noastre;

– folosirea cat mai optima a site-urilor in scopul obtinerii de informatii statistice pentru imbunatatirea serviciilor Top Quality Management;

– incheierea de contracte de publicitate.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru administrarea sigura a sistemului informatic al Top Quality Management si in scopul evitarii activitatilor infractionale (denumite in continuare “Scopuri legate de securitate si prevenirea fraudei”).

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a permite clientilor sa ofere sugestii si sesizari cu privire la serviciile oferite de Top Quality Management (denumite in continuare “Scopuri legate de sugestii si sesizari ale clientilor”).

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a permite contactarea si administrarea contractarii potentialilor parteneri Top Quality Management (denumite in continuare “Scopuri legate de parteneri”).

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a permite realizarea activitatilor de marketing (denumite in continuare “Scopuri legate de marketing”). Aceste activitati pot include utilizarea datelor dumneavoastra personale pentru a va trimite noutati despre serviciile noastre. Va puteti dezabona de la aceste comunicari de marketing, oricand, rapid si usor. Trebuie numai sa dati clic pe link-ul de Dezabonare inclus in fiecare newsletter.

Cand participati la alte activitati promotionale, vi se va putea solicita sa ne comunicati informatii relevante ce vor fi utilizate pentru a administra aceste promotii. Top Quality Management va utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastra, in scopurile mentionate in aceasta Politica de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor.

 

1.3. Temeiul Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal

In general, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in vederea desfasurarii activitatii specifice scopurilor prelucrarii.

Vi se solicita sa furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal in mod obligatoriu, cu exceptia situatiilor limitate in care va comunicam ca anumite informatii sunt facultative. Daca nu ne oferiti respectivele date cerute a fi furnizate in mod obligatoriu, raspunsul la cerintele dumneavoastra poate fi intarziat sau chiar imposibil.

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, Top Quality Management se bazeaza pe temeiuri juridice, dupa cum urmeaza:

– Consimtamant: Fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare procesului de informare si educare, Top Quality Management nu va putea furniza serviciile solicitate sau, dupa caz, nu va putea executa contractul. Ne putem baza pe acordul dumneavoastra de a va utiliza informatiile personale in anumite scopuri directe de marketing, consimtamantul fiind temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabila. Va puteti retrage consimtamantul in orice moment, la adresele de la sfarsitul acestei Politici de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor.

– Executarea unui contract sau in vederea incheierii unui contract: Prelucrarea este necesara pentru executarea contractului la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersurile necesare incheierii contractului dintre dumneavoastra si Top Quality Management (de exemplu, in cazul colaboratorilor Top Quality Management fiind vorba de contractul de colaborare, in cazul clientilor fiind vorba de contractul de prestari servicii, in cazul furnizorilor fiind vorba de contractul de furnizare).

– Interese legitime: Putem folosi informatiile pentru interesele legitime ale Top Quality Management, cum ar fi oferirea celui mai bun continut adecvat al site-ului, e-mailuri si newsletter-uri, pentru a ne imbunatati si promova produsele si serviciile, precum si continutul pe site-ul nostru, si in scopuri legale, administrative si de detectare a fraudei.

– Baza legala: pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

– Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea site-ului;

– Scopuri legate de securitate si prevenirea fraudei;

– Scopuri legate de sugestii si sesizari ale clientilor;

– Scopuri legate de furnizori, parteneri colaboratori;

– Scopuri legate de marketing.

 

1.4 Transferul datelor personale catre terti

Informatiile dumneavoastra personale vor fi transmise unor terti sau vor fi intermediate altfel, numai in cazul in care este necesar pentru indeplinirea contractului, pe baza unui interes legitim sau daca v-ati exprimat in prealabil acordul, dupa cum urmeaza:

a) companiilor de curierat, in scopul livrarii serviciilor comandate de dvs. si al solutionarii reclamatiilor, inclusiv rezilierea contractului;

b) altor furnizori de servicii, tertilor implicati in prelucrarea datelor;

c) tertilor, de exemplu procurorilor si tribunalelor, in scopul recuperarii sau al incheierii oricarui contract cu dumneavoastra;

d) autoritatilor publice (de exemplu, Autoritatea Nationala pentru Calificari, Politiei).

In cazul in care un tert foloseste datele in contextul interesului sau legitim, Top Quality Management nu isi asuma nicio responsabilitate. Prestatorii terti de servicii au semnat clauze de confidentialitate si nu li se permite sa utilizeze datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri decat cele mentionate in prezenta Politica de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor.

2. Perioade de retentie

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate in prezenta Politica vor fi pastrate doar cat este necesar, conform legislatiei in vigoare, in timpul unei perioade de tranzitie (de exemplu, pentru primirea unui raspuns la solicitarea dumneavoastra, pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare alta perioada mai indelungata in care Top Quality Management are obligatia legala de a arhiva datele cu caracter personal.

Daca se initiaza o actiune judiciara, datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

In principiu, va vom pastra datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina / sterge datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si / sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

In toate cazurile, datele cu caracter personal din formularele completate, contractele, comunicarile si alte documente identificate pot fi supuse unor cerinte legale de pastrare, care necesita, in principiu, pastrarea de pana la 10 ani.

3. Proceduri de securitate

In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvata a datelor cu caracter personal. Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja si securiza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti. De asemenea, folosim proceduri de securitate si restrictionari tehnice si fizice ale accesarii si folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale in timp ce lucreaza.

4. Fisiere cookie

Paginile de Internet ale Top Quality Management folosesc fisiere cookie. Fisierele de tip cookie sunt fisiere text stocate in sistemul computerului prin intermediul unui browser. Majoritatea site-urilor si serviciilor de internet folosesc fisiere cookie. Multe fisiere cookie contin un element de identificare, un asa numit cookie de sesiune. Acesta este un identificator unic al unui fisier cookie.

Folosind fisierele cookie, Top Quality Management are posibilitatea sa le ofere utilizatorilor site-urilor web mai multe servicii usor de utilizat, ceea ce nu ar fi posibile fara utilizarea acestora. Prin intermediul fisierelor cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul web pot fi optimizate in interesul utilizatorului.

Persoana vizata poate, in orice moment, sa impiedice instalarea fisierelor cookie prin site-ul nostru web prin intermediul unei setari corespunzatoare a Browser-ului de internet utilizat, putand astfel interzice permanent instalarea fisierelor cookie. Mai mult, fisierele cookie deja instalate pot fi sterse in orice moment prin intermediul browser-ului sau al altui program.

5. Newsletter

Persoanele vizate au dreptul sa revoce oricand respectiva declaratie de consimtamant emisa prin procedura de confirmare a abonarii prin e-mail. Dupa revocare, aceste date personale vor fi sterse de catre operator. Top Quality Management considera in mod automat retragerea de la primirea newsletterului ca pe o revocare a consimtamantului. Newsletterul este trimis prin intermediul unei platforme de trimitere a newsletterelor operata prin server-ul Top Quality Management. Adresele de e-mail ale destinatarilor newsletter-ului sunt stocate pe acest server nefiind transmise altor entitati.

6. Retele Sociale

Pe site-urile Top Quality Management, am integrat componente ale anumitor retele sociale, cum ar fi: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn, Twitter. Daca persoana vizata nu doreste transmiterea informatiilor catre retelele sociale, atunci poate impiedica acest lucru deconectandu-se de la conturile pe care le detine inainte de a accesa site-ul nostru.

7. Google Analytics

Pe site-urile Top Quality Management, este integrata componenta Google Analytics (cu functie de anonimizare). Google Analytics este un serviciu Web Analytics (analiza pe reteaua Internet). Web analytics inseamna prelevarea, acumularea si analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Serviciul de analiza web culege, intre altele, date despre site-ul web de pe care provine cineva (numit si referent), ce pagini au fost vizitate sau cat de des si cat timp a fost vizualizata o anumita pagina. Analizele Web analytics sunt folosite in principal pentru optimizarea unui site web si pentru efectuarea unor analize cost-beneficii privind publicitatea pe Internet.

Pentru analizele web prin intermediul Google Analytics, operatorul foloseste aplicatii de anonimizare. Persoana vizata are posibilitatea sa se opuna culegerii de date generate de Google Analytics pe baza utilizarii acestui site web, precum si prelucrarii acestor date de catre Google, avand posibilitatea sa le impiedice. Pentru aceasta, persoana vizata trebuie sa descarce o extensie de navigator accesand linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout si sa o instaleze. Aceasta extensie de navigator comunica Google Analytics prin scriptul Java faptul ca orice date si informatii despre vizitele efectuate pe paginile Internet nu pot fi transmise catre Google Analytics.

Google considera instalarea extensiilor de navigator o obiectie. Daca sistemul persoanei vizate este ulterior sters, formatat, sau este instalat de curand, atunci persoana vizata trebuie sa reinstaleze extensiile de navigator pentru a dezactiva Google Analytics. Daca extensia de navigator a fost dezinstalata de persoana vizata sau de orice alta persoana in a carei sfera de competenta intra acest lucru, sau daca a fost dezactivata, se poate executa reinstalarea sau reactivarea extensiilor de navigator. Informatii suplimentare si prevederile Google aplicabile in privinta protectiei datelor pot fi obtinute accesand site-ul acestuia.

8. Drepturile dumneavoastra

Daca v-ati declarat consimtamantul cu privire la anumite activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteti retrage acest consimtamant in orice moment cu efecte viitoare. Datele cu caracter personal transmise prin formularele de pe site, prin e-mail sau direct, altele decat cele aferente documentelor contractuale si financiar contabile, se pastreaza timp de 5 ani.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate pentru care va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopurile prelucrarii, aveti dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c) Dreptul la stergere (“dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem datele cu caracter personal.

d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca va exercitati dreptul la obiectie, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre Top Quality Management la adresa Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 49, ap. 7, sector 1 sau la adresa de email contact@originalbeauty.ro. In cerere, puteti arata daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra.

Top Quality Management va comunica informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitarii exprimate de dumneavoastra privind modul de comunicare. Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor si formarii profesionale.

In cazul in care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Top Quality Management poate: fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate fie sa refuze sa dea curs cererii.

Top Quality Management, in calitate de operator de date, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi. De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

9. Cum prelucram datele personale ale copiilor?

Serviciile oferite de Top Quality Management nu sunt destinate minorilor.

10. Modificarea Politicii de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor

Top Quality Management SRL isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment “Politica de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor” a site-ului, fara o notificare prealabila a utilizatorului, noua versiune urmand sa intre in vigoare la data publicarii ei pe site. Cu toate acestea, atunci cand va aduce modificari esentiale prezentei politici, Top Quality Management SRL va incerca sa le evidentieze grafic sau prin alte mijloace posibile in mediul electronic. Este insa obligatia utilizatorului de a verifica periodic “Politica de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor” a site-ului si de a se asigura ca nu contravin propriilor sale interese. Daca se constata o astfel de situatie, utilizatorul este rugat sa inceteze de indata folosirea site-ului.